This is an example of a HTML caption with a link.
›› Home ›› SOS

SOS

ATHOM biedt 7/7 onmiddellijke juridische en fiscale bijstand, per telefoon of per email, voor vastgoedmakelaars die met een acuut probleem worden geconfronteerd waarbij een dringend advies noodzakelijk is.

Hierbij is het streefdoel om binnen de 24 uur een advies en/of een mogelijke aanzet tot oplossing te kunnen verstrekken.

Thema’s die in aanmerking komen voor dringend advies zijn/

 • Erfdienstbaarheden
 • Huurcontracten
 • Bezettingsclausules
 • Lasten en taksen
 • Clausules in verband met verkopingen tijdens echtscheidingsprocedures
 • Bedingen van aanwas in volle eigendom, vruchtgebruik of met optie
 • Voorkooprechten
  • Conventionele
  • Wettelijke
    
 • Voorkeurrechten
 • Bijzondere bepalingen in oude titels
 • Problemen met juridische en feitelijke onbekwamen
 • Vennootschapsperikelen
 • Stedenbouwkundige problemen
 • Bouwmisdrijven - regularisaties
 • Zonevreemdheid
 • Leegstand
 • Ovam- en bodem problematieken
 • Fiscale bepalingen inzake:
  • Klein beschrijf en kleine landeigendommen
  • Abattementen allerhande
  • Meeneembaarheid door verrekening of teruggave
  • Meerwaardebelastingen
  • BTW verkopen
   • Teruggave
   • Speciale tarieven ( 6% - 12 % - …)
     
 • Successieplanning
 • Verkoop na overlijden
 • Gesplitste aankopen
 • Aankopen met vennootschap
 • ...