This is an example of a HTML caption with a link.

Sneldienst opzoekingen

Sneldienst opzoekingen

De sneldienst omvat het aanvragen van het kadaster, ovam, stedenbouwkundig uittreksel, hypotheekstaat, nakijken voorkooprechten en controle watertoets.

De stukken worden aangevraagd binnen de 24 uur na opdracht en worden digitaal doorgemaild onmiddellijk na levering teneinde een snelle werking te kunnen verzekeren.


Sneldienst opzoekingen + documenten

Deze dienst omvat al de voorgaande opzoekingen en het opstellen van 3 documenten zodat de vastgoedmakelaar alle documenten klaar heeft en op elk moment - behoudens enkele aanpassingen betreffende de koper - tot ondertekening kan overgaan.