This is an example of a HTML caption with a link.

Volledige ondersteuning en begeleiding

ATHOM begeleidt vastgoedkantoren op duurzame wijze teneinde een uitstekende dienstverlening aan de consument te kunnen aanbieden.

De bedoeling van de duurzame ondersteuning is enerzijds de vastgoedmakelaar te ontlasten van alle administratieve en documentaire beslommeringen en anderzijds om een constant en uniform sjabloon van informatie aan te bieden waarmee de makelaar efficiënt kan werken tijdens de realisatie van een verkoopdossier.


De duurzame samenwerking is gebaseerd op 5 pijlers:

1. Opzoekingen

Het ATHOM team doet alle nodige opzoekingen binnen de 24 uur na ontvangst van het dossier.

De opzoekingen bestaan uit:

 1. Nazicht beschikbare stukken
  • Identificatie verkopers (staat van de partijen, desgevallend devolutie, …)
  • Nazicht titel (erfdienstbaarheden, bijzondere bedingen, …)
  • Nazicht desgevallend van de basisakte of verkaveling
    
 2. Aanvragen van de formele stukken
  • Kadastrale legger + plan + lijst der aanpalers
  • Ovam attest
  • 30 jarige hypotheekstaat
  • Stedenbouwkundig uittreksel en/of informatie
    
 3. Controle van de online beschikbare informatie
  • Voorkooprechten
  • Leegstand
  • Klim
  • Waterbepalingen
    
 4. Opvragen van optionele informatie

  ATHOM kan tevens volgende info aanvragen:
  • EPC
  • Elektriciteitskeuring
  • Conformiteitsattest stookolietank
  • Keuring schoorsteen
  • Attest Asbest

Alle beschikbare documenten die ATHOM ontvangt worden binnen de 24 uur digitaal ter beschikking gesteld van de vastgoedmakelaar zodat deze kort op de bal kan spelen en de consument per kerende de nodige digitaal beschikbare info ter beschikking kan stellen.


2. Voorbereiden van alle nodige en nuttige documenten

Het ATHOM team stelt standaard ten behoeve van de vastgoedmakelaar volgende documenten op zodat deze onmiddellijk tot ondertekening kan overgaan indien nodig in gelijk welke situatie:

 • Bod
 • Aankoopbelofte
 • Optie
 • Verkoopovereenkomst


3. Advies en overleg met de vastgoedmakelaar

 • Bij aanvang van elk dossier wordt op basis van de beschikbare informatie een fiche opgemaakt met inschatting van de kosten
 • Juridische, fiscale of praktisch moeilijke zaken worden met de vastgoedmakelaar besproken en overlegd
 • Waar nodig kan fiscale optimalisatie besproken worden (Meeneembaarheid verkoper, teruggave registratierechten of BTW...)


4. Opvolging van het dossier tot ondertekening

 • Het ATHOM team past de opgemaakte documenten aan naar aanleiding van de besprekingen en afspraken die werden gemaakt met de koper (vrij genot, bezettingsvergoeding, creatie erfdienstbaarheid, roerende goederen, afspraken gesplitste aankoop blote eigenaar en vruchtgebruiker…).
 • Het ATHOM team geeft fiscaal advies en werkt de nodige clausules uit ten behoeve van de koper (Klein beschrijf, verschillende soorten abattementen, meeneembaarheid…).


5. Nazorg

 • Alle informatie wordt digitaal gebundeld en doorgestuurd teneinde de getekende overeenkomst volledig gedocumenteerd over te kunnen maken aan de minuut houdende notaris.
 • CD-rom met daarop alle informatie en documenten