This is an example of a HTML caption with a link.

Juridisch en fiscaal advies

ATHOM biedt juridische en fiscale ondersteuning wanneer een vastgoedmakelaar in de opbouw van een dossier hierom verzoekt.

De te onderzoeken problemen kunnen van burgerrechtelijke, administratieve, stedenbouwkundige, milieugebonden, fiscale of zelf van praktische aard zijn.

Het advies kan louter theoretisch zijn, voorzien van de nodige rechtsleer en rechtspraak maar kan ook praktisch ingevuld worden wanneer er bv. een specifieke clausule dient geschreven te worden.

Indien nodig kan tevens een lid van het ATHOM team, gespecialiseerd in de ene of andere materie, uitleg komen verschaffen op een vergadering bij de vastgoedmakelaar.

Indien gewenst kan er tevens een jurist of fiscalist op een vergadering aanwezig zijn teneinde onmiddellijke bijstand te bieden.

Volgende aandachtspunten vormen vaak het voorwerp van een advies:

 • Erfdienstbaarheden
 • Huurcontracten
 • Bezettingsclausules
 • Lasten en taksen
 • Clausules in verband met verkopingen tijdens echtscheidingsprocedures
 • Bedingen van aanwas in volle eigendom, vruchtgebruik of met optie
 • Voorkooprechten
  • Conventionele
  • Wettelijke
    
 • Voorkeurrechten
 • Bijzondere bepalingen in oude titels
 • Problemen met juridische en feitelijke onbekwamen
 • Vennootschapsperikelen
 • Stedenbouwkundige problemen
 • Bouwmisdrijven - regularisaties
 • Zonevreemdheid
 • Leegstand
 • Ovam- en bodem problematieken
 • Fiscale bepalingen inzake:
  • Klein beschrijf en kleine landeigendommen
  • Abattementen allerhande
  • Meeneembaarheid door verrekening of teruggave
  • Meerwaardebelastingen
  • BTW verkopen
   • Teruggave
   • Speciale tarieven ( 6% - 12 % - …)
     
 • Successieplanning
 • Verkoop na overlijden
 • Gesplitste aankopen
 • Aankopen met vennootschap
 • ...