This is an example of a HTML caption with a link.
 
   

 

ATHOM heeft als doelstelling vastgoedmakelaars juridisch en fiscaal bij te staan in de uitoefening van hun activiteit. Gelet op de toenemende informatieplicht die aan vastgoedmakelaars wordt opgelegd en de steeds complexer wordende juridische en fiscale wetgeving biedt ATHOM een betekenisvolle meerwaarde voor uw vastgoedkantoor. Een duurzame en vakbekwame opmaak van documenten zorgt voor een nog professioneler imago van uw onderneming.


ATHOM biedt ondersteunende diensten aan door middel van:

SOS-service:

 • 7/7 dagen service
 • Ad hoc juridische & fiscale bijstand bij zeer dringende dossiers


Juridisch & fiscaal advies:

 • Nazicht van alle soorten documenten
 • Opstellen van documenten allerhande
 • Juridisch & fiscaal advies in een uiteenlopende vastgoeddossiers


Duurzame ondersteuning:

 • Uitvoeren van alle opzoekingen in een dossier
 • Het opstellen van alle documenten (Steeds bod, optie & compromis)
 • Juridisch & fiscaal advies
 • Ondersteuning tot ondertekening overeenkomst


Sneldienst opzoekingen:

 • Al uw opzoekingen worden opgestart binnen de 24 uur na ontvangst


Bouwtechnische ondersteuning syndici:

 • Analyse offertes bouwwerken
 • Opvolgen werven
 • Bouwtechnische ondersteuning door ingenieur op AV